Ik geniet ervan om af en toe een solo te zingen en merk dat dit positief is voor mijn zelfbeeld, want ik kan wel zingen!

Ik ben Wil Noordtzij en zing nu bijna 2 jaar mee met het Ivrietkoor “Al Naharot”.

Ik had wel wat aarzelingen om me aan te sluiten, mede door een opmerking van een onderwijzer die me op 6 jarige leeftijd vertelde dat ik niet kon zingen. Ik moest dus nogal wat moed verzamelen om me aan te melden.

Gelukkig hoefde ik voor “Al Naharot “geen auditie te doen en was ik van harte welkom.

Ik heb voor dit speciale  koor gekozen omdat het aansluit bij mijn belangstelling. Na elke repetitie begin ik het zingen leuker te vinden en voel ik me meer thuis op het koor. Het is fijn om met gelijkgestemden de mooie Israëlische en Joodse liederen te zingen.

Ik geniet ervan om af en toe een solo te zingen en merk dat dit positief is voor mijn zelfbeeld, want ik kan wel zingen!

Ik ben lid van de synagoge in Tilburg, waar ik uit de Tora lajen (baal koré),  diensten zing (sjaliach tsiboer) en diensten leid (baal tefila). Ook leid ik kinderen op voor hun bar/bat mitswa.