Op Holocaust Memorial Day zong en herdacht het Ivrietkoor samen met het J. de Witt-gymnasium in Dordrecht. Al sinds 1989 heeft deze school het Joods Monument in het Dordtse stadhuis geadopteerd. 

Op deze avond werden alle slachtoffers van de Sjoa (holocaust) herdacht. Dit werd gedaan door een woord van het bestuur, de geschiedenisleraar die de leerlingen begeleidt en een oud-leerling, die destijds het monument opende. Naast treurige liederen zong het koor ook enige hoopvolle liederen.

Bekijk hieronder foto’s en lees het verslag van koorlid Theo.

Eerder op de dag sprak o.a. koorleidster Bertie Rodrigues in de klas, die deze dag – van ’s ochtends tot ’s avonds – een speciaal programma volgden.

De afgelopen jaren hebben leerlingen van de adoptiegroep onder begeleiding biografieën gemaakt van Dordtse Joden die slachtoffer werden van de Nazi-terreur. Bezoek deze projectsite. In de centrale ruimte van de school was een fotowand ingericht met foto’s van het (vooroorlogse) leven Joodse Dordtenaren. Ook werden er lino’s en haiku’s over de Sjoa tentoongesteld door ‘Tragedies to remember‘ (Diana van Hal en Edjo Frank).

In 2015 werd op Holocaust Memorial Day een herdenking in Auschwitz gehouden waarbij vele regeringsleiders aanwezig waren. Bekijk deze herdenking op NPO. Bekijk ook de herdenking in Westerbork of lees de toespraken in Amsterdam na: 1 & 2.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Verslag Theo

27 januari 1945 – Auschwitz – 27 januari 2015

Auschwitz, de plaatsnaam had de afgelopen weken regelmatig geklonken tijdens onze repetities. De jaarlijkse herdenking van de bevrijding van dit concentratiekamp en daarmee ook de herdenking van de slachtoffers, die toen vielen en hun indrukwekkende erfenis achterlieten, vond dit jaar voor de 70e keer plaats.

Ook op scholen werd er bijzondere aandacht aan besteed. Zo ook op het gymnasium in Dordrecht.

Een leerlingengroep adopteert er jaarlijks het herdenkingsmonument, dat in het oude stadhuis van Dordrecht is geplaatst. Zo krijgt “Auschwitz” als vanzelf zijn plek in het lesrooster.

Tijdens de geschiedenisles vertelde Bertie over haar ervaringen en gevoelens. Een zeer persoonlijk en indrukwekkend verhaal. Een verhaal dat zij, hoe moeilijk ook, wil blijven vertellen.
Vertellen om mensen bewust te maken van de ongelooflijke verschrikkingen die de joden zijn aangedaan. Vertellen om er aan bij te dragen: Dit nooit meer!

En wij, Al Naharot, wij mochten zingen.
Zingen, liederen van hoop, vertroosting en  verdriet.

Onder andere: Eli, Eli, Al kol Ele, Adon Olam en het passende Shirim ad Kan, een laatste lied, een laatste groet.

Wij waren in stemmig zwart en paars gestoken, bijdragend aan de sfeer van herdenken.

Eerlijk gezegd kon ik niet peilen hoe onze muzikale bijdrage bij de leerlingen binnenkwam. Er was buiten zingen en dan applaus, geen verdere interactie. Maar een zaadje hoor je niet vallen………..

Ik hoop dat wij hebben mogen bijdragen aan het planten van cederbomen van hoop.
Cederbomen waaronder mensen in vrede mogen schuilen.

Een korte impressie,

Theo van der Leer

  • Uitvoering: Herdenking Holocaust Memorial Day
  • Plaats: Joh. de Witt-gymn., Dordrecht
  • Datum: 27/01/2015
  • Aantal bezoekers: 100