Een bijzondere dag voor ons allen was het 4 mei herdenkingsconcert 2014 met medewerking van het Carmel Quintet van dirigent Doron Peper. Door de uitvoeringen ontstond er een hechte band tussen de koorleden.

Het was de eerste keer dat in het bijzonder de Joodse Dordtenaren herdacht werden.

 

Klik hier om de video op Youtube te kijken.

Verslag

Shirim ad kan: ‘Een laatste lied, een laatste melodie. Een lied als laatste groet’

Met deze aangrijpende woorden besloten wij ons optreden tijdens het herdenkingsconcert op 4 mei 2014 in de Wilhelminakerk te Dordrecht.

Het was een eer om in het eerste jaar van ons bestaan aan een 4-mei-herdenking onze medewerking te verlenen. Het koor was door de gemeente Dordrecht gevraagd dit te verzorgen.

Het werd een mooie, ingetogen viering.

Samen met het Carmel Quintet voerden wij onze muziek uit. Liederen van herdenken, troost en vrede.

Erg mooi om die vredevolle boodschap zingend uit te dragen!

 

Media

– Lees hier het programmaboekje na;

– Bekijk ook de lichtbeelden (met dank voor enkele beelden van Jip Wijngaarden);

– Lees onderstaand krantenartikel.

 

Grote belangstelling voor 4 mei 2014

DORDRECHT.NET – (…) Ditmaal stond het laten klinken van de Joodse (muziek) cultuur centraal. Burgemeester Brok vond dat een juiste keuze, want meer dan tweehonderd Joodse Dordtenaren waren in de oorlogsjaren weggevoerd en nooit meer teruggekeerd. Voorzitter Hovius wees ook op het goede werk van de stichting Stolpersteine, die de komende jaren bij meer dan zeventig woonhuizen in Dordt herinneringsstenen laat metselen in de trottoirstenen voor de huizen van Joodse Dordtenaren. Zo blijven namen levend, zo passend bij de Joodse cultuur en tradities. Wie wordt herinnerd, is levend in een ander weten.

Het Carmel Quintet en het Ivrietkoor Al Naharot, onder leiding van dirigent Doron Peper, vertolkten een muzikale cultuur, die voor 1940 zo verbonden was met Dordrecht. De stad had een Joodse buurt, een Joods badhuis, een synagoge, een school en de Rabbijnen Dasberg en Katan behoorden tot de bekende Dordtenaren. Het Ivrietkoor bestaat pas een jaar, maar mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Ook het aantal leden neemt nog toe en daarom moest het koor onlangs naar een grotere oefenruimte verhuizen voor de dinsdagavond. Bertie en Jan Troost zijn de drijvende krachten achter het koor, dat de Joodse stem in de regio weer wil laten klinken. Gezien de grote interesse voor het concert is het Ivrietkoor in die doelstelling zeker geslaagd. Het verlangen naar vrede klinkt ook in de muzikale keuze door en dat past geheel ook bij het 4-mei-thema om vrijheid door te geven.

(Bron)

  • Uitvoering: Dodenherdenking
  • Plaats: Wilhelminkerk, Dordrecht
  • Datum: 4 mei 2014
  • Aantal bezoekers: 400