De doelstelling van Ivrietkoor Al Naharot is:

Het zingen van liederen uit de Israëlische en joodse geschiedenis om zo verschillende culturen met elkaar te verbinden.

Het koor heeft geen religieuze of nationale identiteit. Iedereen die belangstelling heeft voor deze muziek is welkom om mee te zingen.

Het sociale aspect van Al Naharot is heel belangrijk. Affiniteit met Israël en het samen zingen in het Ivriet (soms Jiddisch) zorgt ook voor verbinding.

Het Ivrietkoor “Al Naharot” (‘bij de grote rivieren’) bestaat sinds eind 2012. Het koor is opgericht om de joodse stem in onze regio weer te laten klinken.

Na jaren van afwezigheid (of stilte) voelden joodse medeburgers uit Dordrecht en hen die zich verbonden voelen met de Joodse cultuur de behoefte om de joodse stem weer te laten klinken in onze regio. Muziek, vanuit de hele wereld samengekomen in de smeltkroes van Israël, klinkt nu in Dordrecht.

Vol enthousiasme brengt het Ivrietkoor vele hoopvolle Israëlische liederen ten gehore, afgewisseld met enkele prachtige psalmen. In al deze melodieën voert het verlangen naar vrede de boventoon, hetgeen het koor wilt uitdragen. Het Ivrietkoor Al Naharot wil de hoop op vrede, zoals vertolkt in het Hatikva (volkslied van Israël), uitdragen.

Laat uw reactie achter!